Telif hakları size ait olan müzik, dizi, film, sanat eseri, kitap, yayın, video klip ve fotoğraf gibi her türlü içeriği Google üzerinden kaldırma ve online ortamlarda telif hakkı koruma çalışmalarını yürütür.

Telif hakkı size ait materyallerin ve online içeriklerin bulunduğu internet sayfalarını sürekli takip ile analiz edip size raporlayan ve sizin talepleriniz doğrultusunda bunları kaynaklarından kaldıran Telif Koruma Sistemi, Google ve Yandex gibi arama motorlarında ilk 50 sayfayı her gün düzenli olarak takip eder.

Sinema filmlerimüzik çalışmalarıtelevizyon dizileri gibi pek çok içeriğin internet üzerinden korsan yayınlanmasını ve dağıtılmasını engelleyen bu sistemle, Türkiye’nin önde gelen müzik şirketleri ve televizyonları ile çalışmış, arama motorlarında görülen ve yayınlanan telif hakkı barındıran siteleri %98 oranında kaldırma başarısı yakalamış ekibi ile sürdürmektedir.